Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów

                                  X - lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych

Strona główna
Organizatorzy
Program
Sprawozdanie
Galeria zdjęć z konferencji
Standardy polskie
Standardy europejskie
Orzecznictwo
Literatura
Patronat medialny
Sponsorzy
Linki
Kontakt

W dniach 29 -30 marca 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji
 odbyła się konferencja naukowa pod hasłem:

Prawna ochrona danych osobowych na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Honorowy Patronat nad konferencją objął

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem podsumowującym konferencję oraz fotorelacją z tego wydarzenia.

Owocem Konferencji jest publikacja naukowa pt. Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów
pod red. G. Goździewicz i M. Szabłowskiej.

 

 Wykonanie strony: SKNPK , ostatnia aktualizacja: 30.06.2008 r.